THAM GIA NGAY >>

THAM GIA NGAY

IPHONE 14 PRO MAX 512 GB 
CÁCH XÁC ĐỊNH TRÚNG THƯỞNG
GIẢI NGÀY
Giải được trao cho khách hàng Lắc lì xì trúng quẻ có nội dung tương ứng:
Apple Watch Ultra
Cộng tiền 50.000đ | 30.000đ | 20.000đ | 10.000đ.


Thời gian xét thưởng: Từ 0h:00:00 ngày 15/04/2023 đến 23h:59:59 ngày 14/05/2023
Giải iPhone 14 Pro Max 512 GB  được xác định thông qua hình thức quay số trúng thưởng các mã dự thưởng.
Mã dự thưởng gồm 12 số ngẫu nhiên.
Việc quay thưởng được thực hiện theo hình thức quay số phần mềm điện tử tại Tòa nhà MobiFone, số 5, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

 Thời gian quay thưởng dự kiến: Thứ 6, ngày 26/05/2023
GIẢI ĐẶC BIỆT
GIẢI NGÀY CỘNG TIỀN  
Giải thưởng sẽ được chuyển tới khách hàng qua hình thức cộng tiền trực tuyến vào Ví điện tử hoặc Tiền di động trên ứng dụng MobiFone Money
Thời gian trao thưởng: 07 ngày làm việc sau khi danh sách khách hàng trúng thưởng được đăng tải lên website https://mobifonemoney.vn và ứng dụng MobiFone Money 
GIẢI NGÀY APPLE WATCH ULTRA VÀ GIẢI ĐẶC BIỆT IPHONE 14 PRO MAX 512 GB  
Thông báo trúng thưởng: MobiFone sẽ gọi điện thoại thông báo cho khách hàng trúng thưởng.
Địa điểm trao thưởng: Khách hàng đến làm thủ tục nhận thưởng tại các cửa hàng MobiFone trên toàn quốc hoặc trụ sở Trung tâm dịch vụ số MobiFone.
Thời gian trao thưởng: Sau khi khách hàng hoàn thành thủ tục nhận thưởng với MobiFone.    

HÌNH THỨC TRAO THƯỞNG

BƯỚC 1:
Tải và cài đặt ứng dụng MobiFone Money từ kho ứng dụng App Store hoặc Google Play 
CÁCH THAM GIA
BƯỚC 3:
Bấm chọn tham gia chương trình Lắc xì siêu đỉnh - Rủng rỉnh 30 năm trên ứng dụng MobiFone Money
ĐỂ THÊM LƯỢT LẮC
Phát sinh ít nhất 01 trong các giao dịch nạp tiền, chuyển tiền, thanh toán.
(Bỏ qua bước này nếu bạn đã xác thực tài khoản Tiền di động hoặc đã xác thực và liên kết ngân hàng với tài khoản Ví điện tử trên ứng dụng MobiFone Money)
(Bỏ qua bước này nếu bạn đã xác thực tài khoản Tiền di động hoặc đã xác thực và liên kết ngân hàng với tài khoản Ví điện tử trên ứng dụng MobiFone Money)
(Ví dụ: Nạp tiền điện thoại, mua mã thẻ, mua gói data, thanh toán hóa đơn điện, nước, internet, truyền hình...)
BƯỚC 2:
Thực hiện đăng ký, xác thực tài khoản Tiền di động hoặc đăng ký, xác thực và liên kết ngân hàng với tài khoản Ví điện tử 

Ngân hàng liên kết

TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE

Hệ sinh thái Tài chính số MobiFone Money được phát triển bởi Tổng Công ty Viễn thông MobiFone
ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG
Số 1 phố Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84-24)37831800
Fax: (+84-24)37831734
Kết nối với MobiFone Money tại:

TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE

Hệ sinh thái Tài chính số MobiFone Money được phát triển bởi Tổng Công ty Viễn thông MobiFone
ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG
Số 1 phố Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84-24)37831800
Fax: (+84-24)37831734
Kết nối với MobiFone Money tại:

HÌNH THỨC TRAO THƯỞNG

GIẢI NGÀY CỘNG TIỀN
+ Giải thưởng sẽ được chuyển tới khách hàng qua hình thức cộng tiền trực tuyến vào Ví điện tử hoặc Tiền di động trên ứng dụng MobiFone Money
+ Thời gian trao thưởng: 05 ngày làm việc sau khi danh sách khách hàng trúng thưởng được đăng tải lên website https://mobifonemoney.vn và ứng dụng MobiFone Money

GIẢI NGÀY TAI NGHE AIRPODS PRO 2022 VÀ GIẢI ĐẶC BIỆT IPHONE 14 PRO MAX 512 GB
+ Thông báo trúng thưởng: MobiFone sẽ gọi điện thoại thông báo cho khách hàng trúng thưởng.
+ Địa điểm trao thưởng: Khách hàng đến làm thủ tục nhận thưởng tại các cửa hàng MobiFone trên toàn quốc hoặc trụ sở Trung tâm dịch vụ số MobiFone.
+ Thời gian trao thưởng: Sau khi khách hàng hoàn thành thủ tục nhận thưởng với MobiFone.

GIẢI NGÀY CỘNG TIỀN
+ Giải thưởng sẽ được chuyển tới khách hàng qua hình thức cộng tiền trực tuyến vào Ví điện tử hoặc Tiền di động trên ứng dụng MobiFone Money
+ Thời gian trao thưởng: 05 ngày làm việc sau khi danh sách khách hàng trúng thưởng được đăng tải lên website https://mobifonemoney.vn và ứng dụng MobiFone Money

GIẢI NGÀY TAI NGHE AIRPODS PRO 2022 VÀ GIẢI ĐẶC BIỆT IPHONE 14 PRO MAX 512 GB
+ Thông báo trúng thưởng: MobiFone sẽ gọi điện thoại thông báo cho khách hàng trúng thưởng.
+ Địa điểm trao thưởng: Khách hàng đến làm thủ tục nhận thưởng tại các cửa hàng MobiFone trên toàn quốc hoặc trụ sở Trung tâm dịch vụ số MobiFone.
+ Thời gian trao thưởng: Sau khi khách hàng hoàn thành thủ tục nhận thưởng với MobiFone.

HÌNH THỨC TRAO THƯỞNG

GIẢI NGÀY CỘNG TIỀN
+ Giải thưởng sẽ được chuyển tới khách hàng qua hình thức cộng tiền trực tuyến vào Ví điện tử hoặc Tiền di động trên ứng dụng MobiFone Money
+ Thời gian trao thưởng: 05 ngày làm việc sau khi danh sách khách hàng trúng thưởng được đăng tải lên website https://mobifonemoney.vn và ứng dụng MobiFone Money

GIẢI NGÀY TAI NGHE AIRPODS PRO 2022 VÀ GIẢI ĐẶC BIỆT IPHONE 14 PRO MAX 512 GB
+ Thông báo trúng thưởng: MobiFone sẽ gọi điện thoại thông báo cho khách hàng trúng thưởng.
+ Địa điểm trao thưởng: Khách hàng đến làm thủ tục nhận thưởng tại các cửa hàng MobiFone trên toàn quốc hoặc trụ sở Trung tâm dịch vụ số MobiFone.
+ Thời gian trao thưởng: Sau khi khách hàng hoàn thành thủ tục nhận thưởng với MobiFone.

HÌNH THỨC TRAO THƯỞNG

GIẢI NGÀY CỘNG TIỀN
+ Giải thưởng sẽ được chuyển tới khách hàng qua hình thức cộng tiền trực tuyến vào Ví điện tử hoặc Tiền di động trên ứng dụng MobiFone Money
+ Thời gian trao thưởng: 05 ngày làm việc sau khi danh sách khách hàng trúng thưởng được đăng tải lên website https://mobifonemoney.vn và ứng dụng MobiFone Money

GIẢI NGÀY TAI NGHE AIRPODS PRO 2022 VÀ GIẢI ĐẶC BIỆT IPHONE 14 PRO MAX 512 GB
+ Thông báo trúng thưởng: MobiFone sẽ gọi điện thoại thông báo cho khách hàng trúng thưởng.
+ Địa điểm trao thưởng: Khách hàng đến làm thủ tục nhận thưởng tại các cửa hàng MobiFone trên toàn quốc hoặc trụ sở Trung tâm dịch vụ số MobiFone.
+ Thời gian trao thưởng: Sau khi khách hàng hoàn thành thủ tục nhận thưởng với MobiFone.

HÌNH THỨC TRAO THƯỞNG

GIẢI NGÀY CỘNG TIỀN
+ Giải thưởng sẽ được chuyển tới khách hàng qua hình thức cộng tiền trực tuyến vào Ví điện tử hoặc Tiền di động trên ứng dụng MobiFone Money
+ Thời gian trao thưởng: 05 ngày làm việc sau khi danh sách khách hàng trúng thưởng được đăng tải lên website https://mobifonemoney.vn và ứng dụng MobiFone Money

GIẢI NGÀY TAI NGHE AIRPODS PRO 2022 VÀ GIẢI ĐẶC BIỆT IPHONE 14 PRO MAX 512 GB
+ Thông báo trúng thưởng: MobiFone sẽ gọi điện thoại thông báo cho khách hàng trúng thưởng.
+ Địa điểm trao thưởng: Khách hàng đến làm thủ tục nhận thưởng tại các cửa hàng MobiFone trên toàn quốc hoặc trụ sở Trung tâm dịch vụ số MobiFone.
+ Thời gian trao thưởng: Sau khi khách hàng hoàn thành thủ tục nhận thưởng với MobiFone.

HÌNH THỨC TRAO THƯỞNG

HÌNH THỨC TRAO THƯỞNG

GIẢI NGÀY CỘNG TIỀN
+ Giải thưởng sẽ được chuyển tới khách hàng qua hình thức cộng tiền trực tuyến vào Ví điện tử hoặc Tiền di động trên ứng dụng MobiFone Money
+ Thời gian trao thưởng: 05 ngày làm việc sau khi danh sách khách hàng trúng thưởng được đăng tải lên website https://mobifonemoney.vn và ứng dụng MobiFone Money

GIẢI NGÀY TAI NGHE AIRPODS PRO 2022 VÀ GIẢI ĐẶC BIỆT IPHONE 14 PRO MAX 512 GB
+ Thông báo trúng thưởng: MobiFone sẽ gọi điện thoại thông báo cho khách hàng trúng thưởng.
+ Địa điểm trao thưởng: Khách hàng đến làm thủ tục nhận thưởng tại các cửa hàng MobiFone trên toàn quốc hoặc trụ sở Trung tâm dịch vụ số MobiFone.
+ Thời gian trao thưởng: Sau khi khách hàng hoàn thành thủ tục nhận thưởng với MobiFone.

HÌNH THỨC TRAO THƯỞNG

GIẢI NGÀY CỘNG TIỀN
+ Giải thưởng sẽ được chuyển tới khách hàng qua hình thức cộng tiền trực tuyến vào Ví điện tử hoặc Tiền di động trên ứng dụng MobiFone Money
+ Thời gian trao thưởng: 05 ngày làm việc sau khi danh sách khách hàng trúng thưởng được đăng tải lên website https://mobifonemoney.vn và ứng dụng MobiFone Money

GIẢI NGÀY TAI NGHE AIRPODS PRO 2022 VÀ GIẢI ĐẶC BIỆT IPHONE 14 PRO MAX 512 GB
+ Thông báo trúng thưởng: MobiFone sẽ gọi điện thoại thông báo cho khách hàng trúng thưởng.
+ Địa điểm trao thưởng: Khách hàng đến làm thủ tục nhận thưởng tại các cửa hàng MobiFone trên toàn quốc hoặc trụ sở Trung tâm dịch vụ số MobiFone.
+ Thời gian trao thưởng: Sau khi khách hàng hoàn thành thủ tục nhận thưởng với MobiFone.