THAM GIA NGAY >>

THAM GIA NGAY

IPHONE 15 PRO MAX 512 GB 
GIẢI ĐẶC BIỆT
Giải iPhone 15 Pro Max 512 GB  được xác định thông qua hình thức quay số trúng thưởng các mã dự thưởng.
Mã dự thưởng gồm 12 số ngẫu nhiên.
Việc quay thưởng được thực hiện theo hình thức quay số phần mềm điện tử tại Tòa nhà MobiFone, số 5, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

 Thời gian quay thưởng dự kiến: Tháng 07/2024

GIẢI ĐẶC BIỆT
GIẢI NGÀY
Giải ngày được trao ngẫu nhiên cho khách hàng sau khi thực hiện thành công giao dịch thanh toán::
Cộng tiền 100.000đ | 50.000đ | 20.000đ | 15.000đ | 10.000đ | 5.000đ.

Thời gian xét thưởng: Từ 0h:00:00 ngày 01/6/2024 đến 23h:59:59 ngày 30/6/2024
GIẢI NGÀY
GIẢI NGÀY CỘNG TIỀN  
Giải thưởng sẽ được chuyển tới khách hàng qua hình thức cộng tiền trực tuyến vào Ví điện tử hoặc Tiền di động trên ứng dụng MobiFone Money

 GIẢI ĐẶC BIỆT IPHONE 15 PRO MAX 512 GB  
Thông báo trúng thưởng: MobiFone sẽ gọi điện thoại thông báo cho khách hàng trúng thưởng.
Địa điểm trao thưởng: Khách hàng đến làm thủ tục nhận thưởng tại các cửa hàng MobiFone trên toàn quốc hoặc trụ sở Trung tâm dịch vụ số MobiFone.
Thời gian trao thưởng: Sau khi khách hàng hoàn thành thủ tục nhận thưởng với MobiFone. 
  

HÌNH THỨC TRAO THƯỞNG

TRAO THƯỞNG
BƯỚC 1:
Tải và cài đặt ứng dụng MobiFone Money từ kho ứng dụng App Store hoặc Google Play 
CÁCH THAM GIA
BƯỚC 3:
Đăng nhập và thực hiện giao dịch thanh toán thành công giá trị ≥ 5.000 VNĐ (chưa bao gồm chiết khấu, voucher, giảm giá …) từ nguồn tiền tài khoản Ví điện tử/Tiền di động
(Bỏ qua bước này nếu bạn đã xác thực tài khoản Tiền di động hoặc đã xác thực và liên kết ngân hàng với tài khoản Ví điện tử trên ứng dụng MobiFone Money)
BƯỚC 2:
Thực hiện đăng ký, xác thực tài khoản Tiền di động hoặc đăng ký, xác thực và liên kết ngân hàng với tài khoản Ví điện tử  
(VD: Nạp tiền điện thoại, mua mã thẻ, mua gói data, thanh toán hoá đơn điện, nước, internet, truyền hình… không bao gồm thanh toán qua VNPAY QR, thanh toán bằng hình thức chuyển tiền qua VietQR, MobiFone Money QR)
BƯỚC 4:
Sau khi giao dịch thanh toán được ghi nhận thành công, khách hàng nhận được thông báo trúng giải trên ứng dụng MobiFone Money qua hình thức “Notification”.

Ngân hàng liên kết

TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE

Hệ sinh thái Tài chính số MobiFone Money được phát triển bởi Tổng Công ty Viễn thông MobiFone
ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG
Số 1 phố Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84-24)37831800
Fax: (+84-24)37831734
Kết nối với MobiFone Money tại:

TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE

Hệ sinh thái Tài chính số MobiFone Money được phát triển bởi Tổng Công ty Viễn thông MobiFone
ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG
Số 1 phố Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84-24)37831800
Fax: (+84-24)37831734
Kết nối với MobiFone Money tại:

HÌNH THỨC TRAO THƯỞNG

GIẢI NGÀY CỘNG TIỀN
+ Giải thưởng sẽ được chuyển tới khách hàng qua hình thức cộng tiền trực tuyến vào Ví điện tử hoặc Tiền di động trên ứng dụng MobiFone Money
+ Thời gian trao thưởng: 05 ngày làm việc sau khi danh sách khách hàng trúng thưởng được đăng tải lên website https://mobifonemoney.vn và ứng dụng MobiFone Money

GIẢI NGÀY TAI NGHE AIRPODS PRO 2022 VÀ GIẢI ĐẶC BIỆT IPHONE 14 PRO MAX 512 GB
+ Thông báo trúng thưởng: MobiFone sẽ gọi điện thoại thông báo cho khách hàng trúng thưởng.
+ Địa điểm trao thưởng: Khách hàng đến làm thủ tục nhận thưởng tại các cửa hàng MobiFone trên toàn quốc hoặc trụ sở Trung tâm dịch vụ số MobiFone.
+ Thời gian trao thưởng: Sau khi khách hàng hoàn thành thủ tục nhận thưởng với MobiFone.

GIẢI NGÀY CỘNG TIỀN
+ Giải thưởng sẽ được chuyển tới khách hàng qua hình thức cộng tiền trực tuyến vào Ví điện tử hoặc Tiền di động trên ứng dụng MobiFone Money
+ Thời gian trao thưởng: 05 ngày làm việc sau khi danh sách khách hàng trúng thưởng được đăng tải lên website https://mobifonemoney.vn và ứng dụng MobiFone Money

GIẢI NGÀY TAI NGHE AIRPODS PRO 2022 VÀ GIẢI ĐẶC BIỆT IPHONE 14 PRO MAX 512 GB
+ Thông báo trúng thưởng: MobiFone sẽ gọi điện thoại thông báo cho khách hàng trúng thưởng.
+ Địa điểm trao thưởng: Khách hàng đến làm thủ tục nhận thưởng tại các cửa hàng MobiFone trên toàn quốc hoặc trụ sở Trung tâm dịch vụ số MobiFone.
+ Thời gian trao thưởng: Sau khi khách hàng hoàn thành thủ tục nhận thưởng với MobiFone.

HÌNH THỨC TRAO THƯỞNG

GIẢI NGÀY CỘNG TIỀN
+ Giải thưởng sẽ được chuyển tới khách hàng qua hình thức cộng tiền trực tuyến vào Ví điện tử hoặc Tiền di động trên ứng dụng MobiFone Money
+ Thời gian trao thưởng: 05 ngày làm việc sau khi danh sách khách hàng trúng thưởng được đăng tải lên website https://mobifonemoney.vn và ứng dụng MobiFone Money

GIẢI NGÀY TAI NGHE AIRPODS PRO 2022 VÀ GIẢI ĐẶC BIỆT IPHONE 14 PRO MAX 512 GB
+ Thông báo trúng thưởng: MobiFone sẽ gọi điện thoại thông báo cho khách hàng trúng thưởng.
+ Địa điểm trao thưởng: Khách hàng đến làm thủ tục nhận thưởng tại các cửa hàng MobiFone trên toàn quốc hoặc trụ sở Trung tâm dịch vụ số MobiFone.
+ Thời gian trao thưởng: Sau khi khách hàng hoàn thành thủ tục nhận thưởng với MobiFone.

HÌNH THỨC TRAO THƯỞNG

GIẢI NGÀY CỘNG TIỀN
+ Giải thưởng sẽ được chuyển tới khách hàng qua hình thức cộng tiền trực tuyến vào Ví điện tử hoặc Tiền di động trên ứng dụng MobiFone Money
+ Thời gian trao thưởng: 05 ngày làm việc sau khi danh sách khách hàng trúng thưởng được đăng tải lên website https://mobifonemoney.vn và ứng dụng MobiFone Money

GIẢI NGÀY TAI NGHE AIRPODS PRO 2022 VÀ GIẢI ĐẶC BIỆT IPHONE 14 PRO MAX 512 GB
+ Thông báo trúng thưởng: MobiFone sẽ gọi điện thoại thông báo cho khách hàng trúng thưởng.
+ Địa điểm trao thưởng: Khách hàng đến làm thủ tục nhận thưởng tại các cửa hàng MobiFone trên toàn quốc hoặc trụ sở Trung tâm dịch vụ số MobiFone.
+ Thời gian trao thưởng: Sau khi khách hàng hoàn thành thủ tục nhận thưởng với MobiFone.

HÌNH THỨC TRAO THƯỞNG

GIẢI NGÀY CỘNG TIỀN
+ Giải thưởng sẽ được chuyển tới khách hàng qua hình thức cộng tiền trực tuyến vào Ví điện tử hoặc Tiền di động trên ứng dụng MobiFone Money
+ Thời gian trao thưởng: 05 ngày làm việc sau khi danh sách khách hàng trúng thưởng được đăng tải lên website https://mobifonemoney.vn và ứng dụng MobiFone Money

GIẢI NGÀY TAI NGHE AIRPODS PRO 2022 VÀ GIẢI ĐẶC BIỆT IPHONE 14 PRO MAX 512 GB
+ Thông báo trúng thưởng: MobiFone sẽ gọi điện thoại thông báo cho khách hàng trúng thưởng.
+ Địa điểm trao thưởng: Khách hàng đến làm thủ tục nhận thưởng tại các cửa hàng MobiFone trên toàn quốc hoặc trụ sở Trung tâm dịch vụ số MobiFone.
+ Thời gian trao thưởng: Sau khi khách hàng hoàn thành thủ tục nhận thưởng với MobiFone.

HÌNH THỨC TRAO THƯỞNG

HÌNH THỨC TRAO THƯỞNG

GIẢI NGÀY CỘNG TIỀN
+ Giải thưởng sẽ được chuyển tới khách hàng qua hình thức cộng tiền trực tuyến vào Ví điện tử hoặc Tiền di động trên ứng dụng MobiFone Money
+ Thời gian trao thưởng: 05 ngày làm việc sau khi danh sách khách hàng trúng thưởng được đăng tải lên website https://mobifonemoney.vn và ứng dụng MobiFone Money

GIẢI NGÀY TAI NGHE AIRPODS PRO 2022 VÀ GIẢI ĐẶC BIỆT IPHONE 14 PRO MAX 512 GB
+ Thông báo trúng thưởng: MobiFone sẽ gọi điện thoại thông báo cho khách hàng trúng thưởng.
+ Địa điểm trao thưởng: Khách hàng đến làm thủ tục nhận thưởng tại các cửa hàng MobiFone trên toàn quốc hoặc trụ sở Trung tâm dịch vụ số MobiFone.
+ Thời gian trao thưởng: Sau khi khách hàng hoàn thành thủ tục nhận thưởng với MobiFone.

HÌNH THỨC TRAO THƯỞNG

GIẢI NGÀY CỘNG TIỀN
+ Giải thưởng sẽ được chuyển tới khách hàng qua hình thức cộng tiền trực tuyến vào Ví điện tử hoặc Tiền di động trên ứng dụng MobiFone Money
+ Thời gian trao thưởng: 05 ngày làm việc sau khi danh sách khách hàng trúng thưởng được đăng tải lên website https://mobifonemoney.vn và ứng dụng MobiFone Money

GIẢI NGÀY TAI NGHE AIRPODS PRO 2022 VÀ GIẢI ĐẶC BIỆT IPHONE 14 PRO MAX 512 GB
+ Thông báo trúng thưởng: MobiFone sẽ gọi điện thoại thông báo cho khách hàng trúng thưởng.
+ Địa điểm trao thưởng: Khách hàng đến làm thủ tục nhận thưởng tại các cửa hàng MobiFone trên toàn quốc hoặc trụ sở Trung tâm dịch vụ số MobiFone.
+ Thời gian trao thưởng: Sau khi khách hàng hoàn thành thủ tục nhận thưởng với MobiFone.